Urząd miasta Gdynia

Gdynia – aura, nastrój i atrakcje
Zona klimatyczna, w której leży Gdynia, zwana jest ostrożną, przejściową. Ta przejściowość połączona jest z faktem, że klimat ma zarówno przymiotniki morskie, jak i kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni oraz terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie terenu z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, że podwyższają, a też obniżają temperaturę powietrza w tej miejscowości, co jest niemarginalnie różnorodne od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, lub upust temperatury ma dokładny związek z dominującą porą roku oraz godnie od niej zależy. Gdynia kwalifikowana jest do miast Polski, jakie cechują się dużym nasłonecznieniem – znacznie więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z najogromniejszych w naszym kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, warto także wspomnieć o wilgotności. Dlatego że oraz te wartości charakteryzują się tym, że są nieco wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najmniejszą wilgotnością cechuje się miesiąc czerwiec. W tym przypadku omawiana wartość sięga 74%.